Akıllı sistem, mevcut sistemde var olan yüksek maliyetleri, verimsizliği, çevre, hava ve görüntü kirliliğini ortadan kaldıran teknolojik bir çözümdür. Halkın evsel atık ile ilgili şikayetlerinin sonlandırılmasını sağlar, temiz ve hijyenik bir çevre oluşumuna ön ayak olur. İlgili belediyeye maddi yük oluşturan toplama işlemi, akıllı atık toplama sistemi ile rota optimizasyonu yaparak zaman ve yakıt israfının önüne geçer. Çalışılacak bölgede kaç konteyner, kaç km çapta, kaç araç ile toplanıyor; bölgenin nüfusu, günlük çıkan atık miktarı nedir sorularının cevabı ile akıllı sistemde oransal olarak ne kadar kar edilebileceği konusunda tahmin yürütülebilir.

Mevcut sistemden akıllı sisteme geçiş ile %40 ile %60 aralığında bir tasarruf beklenir. Çok daha uzun ömürlü konteynerler kullanılmasından dolayı uzun vadede konteyner maliyetlerinin %35 oranında düşmesini sağlar. Mevcut sistemde toplama işlemi, insan gücüne dayalı olduğu için, en az 3 personel ile yapılırken, akıllı sistemde tek bir personel ile yapılabilir, akıllı sistem fazla iş gücü gerektirmez. Akıllı sensör sayesinde yalnızca dolu konteynerler toplanacağı için gereğinden fazla araç kullanılmaz.

Basit yorumlamalarla (yaz aylarında 3 günde 1, kış aylarında 5 günde 1 toplama işlemi gerçekleşiyorsa) konteynerlerin yerlerini değiştirmek gibi kararlar alınabilir. Geçmiş veriler raporlanabilir (Konteyner ve kamyon bazlı raporlamalara ulaşılabilir). Belirli bir veri birikiminin ardından manuel toplama seçeneği belirlenebilir. Akıllı sistem; otomasyonlu, insan gücü yerine teknolojik araç kullanılan, profesyonel bir sistemdir. Şehir imajını ve estetiğini arttırır, özellikle kalabalık mekan ve şehirlerde; yer, alan kazanımı sağlar. Akıllı şehirlerin oluşturulmasında önemli bir faktördür.

 

Maliyet

 • Sokak Temizliği

 • Boş konteynere araç yönlendirme

 • Mevcut konteynerin daha az dayanıklı olması

 • İnsan gücüne dayandığı için fazladan personel gerektirmesi

 

Hijyen

 • Çöplerin etrafa yayılması

 • Çöp suyunun akması, kokması

 • Kapaklarının hep açık olmasından hastalıkların çoğalması

 • Mevcut sistemin karbon emisyonunu azaltmada engel oluşturması

 

Trafik

 • Küçük hacimde çok konteyner olması nedeniyle fazla araç gerektirmesi

 • Araçların yıpranması, bakım onarım maliyetlerinin artması

 • Toplama işleminin gürültülü olmasından belirli saatlere denk getirilme çabası

 • Sürekli toplama işlemi yapılması nedeniyle iş kazası riskinin artması

 • Verimsiz toplama işlemi nedeniyle yaşanan zaman kaybı

 • Mevcut sistemde doğru verilerle raporlara erişim imkanı olmadığından doğru maliyet yönetimi yapılamaması

Yorum yaz